E2k

Hur man gör kloroform hemma: kemisk och lab säkerhet

Förstå vad det innebär att göra kloroform


Till att börja med, en varning! Kloroform är farligt - det kan orsaka terminal sjukdomar och även dödsfall om inte administreras under sakkunnig och medicinsk övervakning. Kloroform är en förening som måste hanteras med absolut kunskap, lämpliga försiktighetsåtgärder och respekt. Se till att du är medveten om lab säkerhet samt kemisk säkerhet innan du arbetar med denna eller någon kemisk förening. Denna artikel kommer att omfatta hur man gör och säkert sätt hantera denna förening. Här är hur man gör kloroform hemma.

Steg 1

Hantering kloroform.

Hur man gör kloroform hemma: kemisk och lab säkerhet. Förvaring av kloroform.
Hur man gör kloroform hemma: kemisk och lab säkerhet. Förvaring av kloroform.
 • Kloroform bör alltid behandlas av kvalificerade personer eller under kvalificerad handledning.
 • Barn och husdjur bör aldrig tillåtas att komma nära kemikalien.
 • Alltid bära skyddsutrustning och följa lab säkerhet och kemiska säkerhetsrutiner vid hantering av kloroform.
 • Kloroform reagerar med syre för att göra fosgen, en kemisk gas som, när de konsumeras, orsakar irreparabla skador på kroppens organ. Kloroform blir också till fosgen snabbare i direkt solljus (strålning).

Steg 2

Förvaring av kloroform. Om kloroform behöver lagras, följande försiktighetsåtgärder är nödvändiga:

 • Förvara alltid i en bärnstensfärgad eller brun glasflaska och inte i plast eller metall behållare
 • För att lagra, fyll flaskan hela vägen upp till toppen
 • Förvara aldrig det längre än en vecka, eftersom det kommer att börja förmultna.
 • ALDRIG inandas kloroform på det sätt som anges nedan.

Steg 3

Göra kloroform. För att göra kloroform, behöver du följande laboratoriekemikalier och ingredienser:

Förstå vad det innebär att göra kloroform. Lägg till lite mer is för att hålla temperaturen låg.
Förstå vad det innebär att göra kloroform. Lägg till lite mer is för att hålla temperaturen låg.
 • Blekmedel
 • Ren aceton, som finns hos hårdvaraaffärer
 • Is
 • Glas, vilket kommer att möjliggöra tydlig vision av lösningen inuti
 • Separation tratt

Steg 4

Göra kloroform. Bär skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar och så vidare för att säkerställa att du är väl skyddad.

 • Börja med att fylla upp en glasbehållare med en halv liter blekmedel
 • Sänk temperaturen hos blekmedlet lösningen genom att tillsätta is också i behållaren och låta det svalna.
 • Häll 10 ml av aceton (för att upprätthålla ett förhållande av 1: 50, en del aceton till femtio delar av blekmedel) i behållaren.
 • Lägg till lite mer is för att hålla temperaturen låg. Byte av kuber som redan har smält kommer att säkerställa detta. Blekmedlet ska förvaras svalt eftersom det annars kommer att avge ångor av blekmedel och kloroform.
 • Håll åt sidan för 20 minuter för att säkerställa fullständig reaktion. Om en stund grumling upp kan ses med en ökning i temperatur.
 • Tillåt tid för reaktionen att lösa. Det kommer att ta ungefär en halvtimme, men om efter denna tid också att lösningen inte verkar vara lösa, kommer en uppståndelse hjälpa.
 • När bosatte ser du antingen vara ett vitt pulver rester eller en bubbla i botten. Detta är kloroform.
 • Häll lösningen ut med omsorg, så att ingen pulver eller bubbla lämnar behållaren.
 • Nu ren kloroform, som stannar kvar i glasbehållare, kan extraheras med en separationstratt.

Helst bör denna artikel läsas för akademiskt intresse. Undvik att försöka göra denna kemiska förening hemma eller någon annanstans, om du inte är behörig att göra det och du följer etablerade rutiner och riktlinjer avseende hantering och användning av kemikalier, laboratorium säkerhet, och liknande. Göra kloroform i ditt hem är starkt motarbetas eftersom riskerna med exponering för fosgen, som används i kemiska vapen, kan vara smärtsamt dödlig.