E2k

Hur man testar för ketoner

Ketoner är vattenlösliga molekyler som är resultatet av katabolismen av fettsyror. Förekomsten av ketoner i urinen kan vara avgörande för upptäckt av allvarligare tillstånd som kan få ödesdigra konsekvenser för patienten, så försiktighet bör vidtas för att övervaka det bland dem som riskerar - särskilt patienter som har diabetes. Vad är ketonkroppar exakt? Dessa kan vara något av följande - metyl etyl eller metyl isobutylgrupper som så småningom befinner sig i blod och urin ett eller annat sätt.

Diabetes är en kronisk sjukdom som är rotad i oförmåga av kroppen att antingen producera insulin eller använda insulin för att korrekt uppdelning av vissa komponenter som härrör från din kost. Detta gör att patientens blodsockernivåer ovanligt höga - och ibland ovanligt låg. Med dessa nivåer varierar vilt på kort tid kan vara mycket farligt och ibland dödliga.

Hur man testar för ketoner. Provet kommer sedan att skickas till laboratoriet.
Hur man testar för ketoner. Provet kommer sedan att skickas till laboratoriet.

Bortsett från dessa olyckliga möjligheter attackerar diabetes också en hel del målorgan. Bland de organ som kan skadas på grund av uppkomsten av diabetes innefattar ögonen (detta kan även leda till dimsyn och eventuell blindhet), njurarna (det överskjutande andra ämnen i blodet kan skada de ömtåliga blodkärlen i orgel) och det perifera nervsystemet. På grund av skador på målorgan kan patienterna också drabbas av komplikationer som högt blodtryck, njursjukdom och även förlust av känsel i händer och fötter. Dessa gör diabetiker mer benägna att förlora lemmar eftersom när deras fot eller händer bli smittad, skulle helande försämras och det skulle vara mycket lätt för infektioner att hålla fast vid området och orsaka kallbrand.

Som ni säkert kan härröra från det sista stycket, kan testa ketoner vara en mycket viktig och livräddande diagnostisk undersökning. Här är hur du kan testa för ketoner i urinen på vanligt sjukhus:

  1. Läkaren kommer att vara en att ringa om du behöver testa. Om du är en känd diabetiker och du upplever några klassiska tecken på sk diabetisk akut kallas diabetisk ketoacidos, kommer läkaren vill absolut att kontrollera dina nivåer urin keton.
  2. Om du fortfarande är vid medvetande, kommer du bli ombedd att lämna ett urinprov. Om du redan är dåsig och oförmögen att följa order från läkare, kan en kateter placeras i er att dränera den nödvändiga mängden urin för att köra testerna.
  3. Provet kommer sedan att skickas till laboratoriet. Otroligt tar testet själv bara en liten mängd minuter att köra och bekräfta. Ett fläcktest utförs vanligtvis med användning av en speciell typ av papper som kommer att upptäcka närvaron av ketonen i urinen. Papperet kommer att förändras i färg i enlighet med hänsyn till mängden av keton närvarande. Papperet kommer sedan att jämföras med en standard för att se vad tolkningen är.
Hur man testar för ketoner.
Hur man testar för ketoner.

Keton testning i urinen är ett av de snabbaste diagnostiska undersökningar i modern vetenskap. Det hjälper till att patienter mycket sedan hastigheten av testet påverkar hur snabbt läkare kan agera för att hjälpa patienten.